Znajdź szkolenie

OSOZ-TUTOR Wysyłka mailowa dokumentów z KS-FKW
Kalkulacja kosztów w KS-FKW cz. 1 Klucze podziału
Dzień wolny za święto w KS-ZZL
Kalkulacja kosztów w KS-FKW cz. 3 – Analiza zestawień kosztowych
Kalkulacja kosztów w KS-FKW cz. 2 Definicja kalkulacji
OSOZ TUTOR Obsługa ograniczeń w zezwoleniach na obrót produktami leczniczymi w systemie KS-HFW VE.
OSOZ-TUTOR Pracownicze Plany Kapitałowe w programie KS-ZZL cz. 2
OSOZ-TUTOR Rejestr wstrzymań i wycofań na podstawie decyzji nadrzędnych w systemie KS-HFW VE
OSOZ-TUTOR Rozliczenie międzyokresowe kosztów w KS-FKW
OSOZ-TUTOR Pracownicze Plany Kapitałowe w programie KS-ZZL
OSOZ-TUTOR Księgowanie ostateczne dokumentów w KS-FKW
OSOZ-TUTOR Wdrożenie nowego rachunku kosztów w programie KS-ZZL
OSOZ-TUTOR Separacja produktów leczniczych w magazynie w systemie KS-HFW VE.
OSOZ-TUTOR Otwarcie i zamknięcie roku w KS-FKW. Zmiany w planie kont