Znajdź szkolenie

5 kroków do skutecznego wdrożenia Opieki Koordynowanej w placówce POZ
OSOZ-TUTOR KS-SOLAB – wsparcie w realizacji badań SARS CoV2
OSOZ-TUTOR 20201022 KS-SOLAB jako nowoczesny system informatyczny obsługi laboratoriów medycznych
OSOZ-TUTOR 20200917 KS-SOLAB jako nowoczesny system informatyczny do obsługi laboratoriów medycznych
OSOZ-TUTOR 20200514 Realizacja zleceń na badania laboratoryjne z platformy OSOZ w systemie KS-SOLAB
OSOZ-TUTOR 20200430 Przygotowanie systemu KS-SOLAB do komunikacji z platformą OSOZ
OSOZ-TUTOR 20200319 Elektroniczna komunikacja pomiędzy systemem KS-SOLAB i platformą OSOZ
OSOZ-TUTOR 20200305 Elektroniczny obieg skierowań i wyników badań laboratoryjnych na platformie OSOZ
OSOZ-TUTOR 20200227 Jak KS-SOLAB wspiera Diagnostykę Szpitalną? MODEL POCT
OSOZ-TUTOR 20200220 KS-SOLAB
Standaryzacja badań laboratoryjnych – nowa baza danych
Komunikacja laboratorium z placówką medyczną poprzez OSOZ