Powrót

OSOZ-TUTOR Wdrożenie nowego rachunku kosztów w programie KS-ZZL

Wdrożenie nowego rachunku kosztów w systemie KS-ZZL.
Ze szkolenia dowiesz się:
• Co to jest skrypt AOTMiT
• Jakie grupy składników należy zdefiniować dla nowego rachunku kosztów
• Jak zdefiniować grupy zawodowe i zmienić ośrodki kosztów.