Powrót

Kalkulacja kosztów w KS-FKW cz. 1 Klucze podziału

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, praktycznie wszyscy świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są zobowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów. Jego wdrożenie i stosowanie wiąże się z jednakowym sposobem ewidencji i podziałem kosztów, a co za tym idzie- z poprawą jakości danych przekazywanych do AOTMiT. Z tego szkolenia dowiesz się, w jaki sposób dodać odpowiednie typy nośników kosztów, które później posłużą do tworzenia samej kalkulacji kosztowej.