Powrót

OSOZ-TUTOR Otwarcie i zamknięcie roku w KS-FKW. Zmiany w planie kont

System KS-FKW to system finansowo-księgowy produkcji KAMSOFT do prowadzenia pełnej księgowości dla dowolnych jednostek , choć niektóre zestawienia i rozwiązania są dedykowane głównie do jednostek medycznych.
KS-FKW to serce wszystkich systemów KAMSOFT, to tutaj są wprowadzane i pobierane dokumenty z innych systemów , nie tylko produkcji KAMSOFT i to z tego miejsca zarząd pobiera rzetelne dane potrzebne do zarządzania jednostką.

Zwykle rozpoczęcie nowego roku w systemach finansowo-księgowych wiąże się z szeregiem skomplikowanych operacji , ale w systemie KS-FKW założenie nowego roku jest proste i intuicyjne.
 

Ze szkolenia dowiesz się: