Powrót

OSOZ TUTOR Obsługa ograniczeń w zezwoleniach na obrót produktami leczniczymi w systemie KS-HFW VE.

System KS-HFW VE umożliwia kontrolę obrotu produktami leczniczymi w hurtowni farmaceutycznej. W prezentacji przedstawiono w jaki sposób należy definiować w systemie zezwolenia, ograniczenia oraz pozwolenia tak, aby skutecznie kontrolować procesy zamawiania, zakupu i sprzedaży produktów leczniczych.