Powrót

OSOZ-TUTOR Rejestr wstrzymań i wycofań na podstawie decyzji nadrzędnych w systemie KS-HFW VE

System KS-HFW VE umożliwia rejestrację wstrzymania lub wycofania z obrotu produktu leczniczego, wyrobu medycznego na podstawie decyzji wydanych przez organy prowadzące nad nimi nadzór, zgodnie z obowiązującym prawem farmaceutycznym. W prezentacji przedstawiono proces rejestracji wstrzymania/wycofania na podstawie decyzji GIF wraz z generowaniem wymaganej dokumentacji.