Znajdź szkolenie

Nawigator e-Zdrowia 2023.05 -Farmacja – 3 czerwca 2023 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa danych w Twojej aptece. Jesteś gotowy, a może przeoczyłeś skupiając się głównie na monitorowaniu temperatury i wilgotności? Ważne wymagania wynikające z rozporządzenia o warunkach prowadzenia aptek.
Spotkania z RODO Spotkanie 5 – Powierzenie Danych Osobowych
OSOZ-TUTOR Realizacja prawa pacjenta do informacji na odległość przez osoby uprawnione
OSOZ-TUTOR Spotkania z RODO cz. 4 Obowiązek Informacyjny
OSOZ-TUTOR Spotkania z RODO. Spotkanie 2 – Zasady przetwarzania danych
OSOZ-TUTOR Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej
OSOZ-TUTOR Spotkania z RODO cz. 3 – Przesłanki legalizujące
OSOZ-TUTOR Spotkania z RODO. Spotkanie 6 – Inspektor Ochrony Danych
OSOZ-TUTOR Wskazówki dotyczące zawiadomienia o naruszeniu danych osoby, której dane dotyczą
OSOZ-TUTOR 20201211 Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w związku ze zwalczaniem epidemii COVID-19
OSOZ-TUTOR 20201127 Co jest odpadem medycznym?
OSOZ-TUTOR 20201113 Nowelizacja ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19
OSOZ-TUTOR 20201106 Kwarantanna – zmiana przepisów
OSOZ-TUTOR 20201030 Zasady i ograniczenia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa od 24.10
OSOZ-TUTOR 20201023 Obowiązek zakrywania nosa i ust… skąd tyle kontrowersji w temacie maseczek?
OSOZ-TUTOR 20201016 Standardy opieki nad pacjentami podejrzanymi o zakażenie lub zakażonymi wirusem SARS-CoV-2
OSOZ-TUTOR 20201009 Co placówka medyczna ma zrobić z odpadami
OSOZ-TUTOR 20200925 Prawnie dopuszczone informacje a zakaz reklamy – apteki internetowe
OSOZ-TUTOR 20200911 Wymagania prawne dotyczące prowadzenia reklamy produktów leczniczych
OSOZ-TUTOR 20200619 Farmaceuci też mogą wystawić receptę! …czyli kilka słów o nowych uprawnieniach
OSOZ-TUTOR 20200612 Apteki internetowe – kilka słów o wysyłkowej sprzedaży leków
OSOZ-TUTOR 20200605 Rodzaje odpadów w placówkach medycznych
OSOZ-TUTOR 20200529 Bezpłatne leki dla kobiet w ciąży
OSOZ-TUTOR 20200522 Zmiany w ustawie prawo farmaceutyczne, dot. wystawiania recept farmaceutycznych
OSOZ-TUTOR 20200515 Przegląd kar finansowych RODO nałożonych na podmioty rynku ochrony zdrowia w EU

1 2