Powrót

5 kroków do skutecznego wdrożenia Opieki Koordynowanej w placówce POZ

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem wideo dotyczącym wdrożenia oraz realizacji Opieki Koordynowanej w placówkach POZ. A w nim:
00:00 wstęp
0:53 5 kroków do skutecznego wdrożenia OK
1:33 Przygotowanie do OK
2:33 Przepisy prawne regulujące OK
3:41 UMOWA Z NFZ
4:02 Budżet powierzony
6:04 Złożenie wniosku do NFZ
7:44 WDROŻENIE I REALIZACJA OK
14:12 Wyodrębnienie grup pacjentów do OK
17:46 Wyłonienie Pacjentów do OK za pomocą systemu medycznego KS-PPS (fragment szkolenia z dnia 26.05.2023 r.)
22:10 Scenariusze ścieżek dla wyodrębnionych grup pacjentów w ramach OK
22:44 Rola koordynatora
24:48 PRACA W SYSTEMIE IT
26:21 Grupy dyspanseryjne w systemie medycznym SERUM (fragment nagrania ze szkolenia z maja 2022 r.)
28:27 Przygotowanie terminarza w systemie IT z oznaczeniem pacjenta objętego OK
28:35 – 29:19 Oznaczenie Pacjenta objętego OK w terminarzu systemu medycznego KS-SOMED (fragment szkolenia z dnia 25.05.2023 r. )
29:20 – Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM)
32:07 Tworzenie IPOM w programie medycznym SERUM (fragment szkolenia z dnia 30.03.2023 r.)
33:30 Indywidualny Plan Opieki Medycznej (IPOM) cd.
34:47 Wystawienie IPOM w systemie KS-SOMED (fragment szkolenia z dnia 29.03.2023 r.)
41:59 Rozliczenie budżetu powierzonego
44:07 Weryfikacja stanu realizacji umowy w systemie KS-SOMED (fragment szkolenia z dnia 29.03.2023 r.)
45:43 Tworzenie harmonogramu IPOM w systemie KS-SOMED (fragment szkolenia z dnia 29.03.2023 r.)
52:16 Narzędzie wspierające pracę koordynatora OK, aplikacja mobilna dla pacjentów VisiMed
53:30 Wskazówki dla placówek POZ, które chcą realizować OK.

Zachęcamy do pobrania raportu „Opieka koordynowana w POZ”
Podstawy prawne regulujące OK:

Niniejszy materiał zawiera treści informacyjne i promocyjne dotyczące wyłącznie produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. i przeznaczony jest tylko dla użytkowników systemów informatycznych, których producentem jest KAMSOFT S.A. Jedynym celem materiału jest zapoznanie użytkowników z funkcjonalnością nowych produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. W prezentacji użyto danych testowych zastępujących dane osobowe.