Powrót

Dzień wolny za święto w KS-ZZL

Zgodnie z artykułem 130 Paragrafu 2 Kodeksu Pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Oznacza to, że pracodawca – za święto przypadające w sobotę – ma obowiązek oddać pracownikowi jeden inny dzień wolny. Taki dzień wolny, zależnie od przyjętych u danego pracodawcy rozwiązań, może być udzielony „na sztywno” tzn. wszyscy pracownicy wykorzystują go w jednym terminie lub w sposób bardziej elastyczny – tzn. pracownicy wykorzystują go w okresie rozliczeniowym, w terminie uzgodnionym np. z bezpośrednim przełożonym.