Powrót

Nawigator e-Zdrowia 2023.05 – Farmacja – Warsztaty – Zarządzaj efektywnie aptekami. KS-OmniPharm, nie tylko dla średnich i dużych sieci.

Szkolenie pokazujące możliwości KS-OmniPharm – kompleksowego rozwiązania wspomagającego zarządzających siecią aptek w realizacji procesów biznesowych. Skuteczne zarządzanie, obniżanie kosztów działalności operacyjnej, zwiększanie zysków, skracanie czasu kluczowych aktywności wykonywanych w sieci wszystko to może być realizowane z wykorzystaniem funkcjonalności KS-OmniPharm.

Nagranie zostało zrealizowane w ramach konferencji Nawigator e-Zdrowia 26.05.2023 r. Niniejszy materiał zawiera treści informacyjne i promocyjne dotyczące wyłącznie produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. i przeznaczony jest tylko dla użytkowników systemów informatycznych, których producentem jest KAMSOFT S.A. Jedynym celem materiału jest zapoznanie użytkowników z funkcjonalnością nowych produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. W prezentacji użyto danych testowych zastępujących dane osobowe.