Powrót

OSOZ-TUTOR Pracownicze Plany Kapitałowe w programie KS-ZZL

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) są programem, który automatycznie obejmie wszystkich pracowników w wieku od 18 do 54 lat, za których pracodawca odprowadza składki emerytalno-rentowe. Osoby między 55 a 69. rokiem życia będą mogły uczestniczyć w PPK dopiero po złożeniu stosownego oświadczenia woli. Pod PPK nie będą natomiast podlegały osoby samozatrudnione, służby mundurowe oraz rolnicy.

W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracownik oraz pracodawca będą solidarnie wpłacali na specjalne konto dwie składki – obligatoryjną składkę podstawową oraz dobrowolną składkę dodatkową. Podczas szkolenia przedstawimy szczegóły dotyczące uruchomienia i obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w programie kadrowo-płacowym KS-ZZL.

Ze szkolenia dowiesz się: