Powrót

OSOZ-TUTOR Spotkania z RODO. Spotkanie 6 – Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Danych Osobowych to osoba fizyczna wspierająca administratora danych osobowych w realizacji jego obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. W preambule do RODO możemy przeczytać, że I.O.D. ma administratorom danych i podmiotom przetwarzającym dawać wskazówki co do tego jak wdrożyć odpowiednie środki ochrony danych osobowych oraz wykazać przestrzeganie przez nich prawa pod kątem identyfikowania, oceny i minimalizacji ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.
Ze szkolenia dowiesz się:
• Kim jest Inspektor Ochrony Danych (I.O.D.);
• Kto powołuje I.O.D.;
• Kiedy powoływany jest I.O.D.;
• Kto może zostać I.O.D.;
• Jakie są zadania i zasady działania I.O.D.;
• Gdzie i kogo informujemy o I.O.D.