Powrót

Spotkania z RODO Spotkanie 5 – Powierzenie Danych Osobowych

Kwestie związane z przekazaniem danych osobowych często rodzą wiele wątpliwości. Niejednokrotnie problematyczne staje się rozstrzygnięcie, czy dany podmiot ma do czynienia z powierzeniem, czy udostępnieniem danych. Rozróżnienie tych dwóch form przekazania danych ma niebagatelne znaczenie dla pomiotu otrzymującego dane, gdyż od tego zależą jego prawa i obowiązki, a także kwestie odpowiedzialności.

W celu lepszego zrozumienia różnic występujących pomiędzy powierzeniem, a udostępnieniem danych zapraszamy do obejrzenia niniejszego szkolenia.

Ze szkolenia dowiesz się :