Znajdź szkolenie

OSOZ-TUTOR 20200508 Szczególne rozwiązania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 a telewizyty
OSOZ-TUTOR 20200424 TELEMEDYCYNA – kilka słów o medycynie na odległość
OSOZ-TUTOR 20200417 Odpady w placówkach służby zdrowia, a przeciwdziałanie COVID-19 najnowsze zmiany
OSOZ-TUTOR 20200410 Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych
OSOZ TUTOR 20200403 Omówienie ustawy w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z COVID-19
OSOZ-TUTOR 20200327 Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych
OSOZ-TUTOR 20200320 Spotkania z RODO 7
Spotkania z RODO. Spotkanie 1 – zapoznawcze, dotyczące źródeł prawa oraz definicji

1 2