Powrót

OSOZ-TUTOR Spotkania z RODO cz. 3 – Przesłanki legalizujące

Zapewnienie zgodności z prawem oznacza przede wszystkim konieczność spełnienia przesłanek legalności przetwarzania danych osobowych, co w świetle istnienia ponad dziesięciu różnych przesłanek legalizujących określonych w RODO bywa dla podmiotów leczniczych i aptek kłopotliwe. Niniejszy materiał ma na celu przybliżenie wiedzy oraz praktycznych wskazówek dotyczących stosowania przesłanek legalizujących w sytuacji przetwarzania danych szczególnych kategorii skupiając się przede wszystkim na danych dotyczących zdrowia.