Powrót

OSOZ-TUTOR Spotkania z RODO cz. 4 Obowiązek Informacyjny

Każdy podmiot będący administratorem danych osobowych posiada liczne obowiązki nałożone w związku z przepisami o ochronie danych osobowych. Jednym z nich jest obowiązek informacyjny, który należy spełnić wobec każdej osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora. To właśnie dzięki obowiązkowi informacyjnemu osoba ta może uzyskać podstawowe informacje na temat przetwarzania jej danych osobowych. Administrator musi podjąć odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem udzielić osobie, której dane dotyczą, informacji, określonych w art. 13 i 14 RODO oraz prowadzić z nią wszelką komunikacje w sprawie przetwarzania.

Ze szkolenia dowiesz się :