Powrót

OSOZ-TUTOR Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

W obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej wielu pracodawców, gdy to tylko możliwe decyduje się na zmianę organizacji pracy, która nierzadko łączy się z koniecznością pracy zdalnej. Pracodawca tym samym ogranicza potencjalne zagrożenie rozprzestrzeniania się patogenu w siedzibie pracodawcy w swojej siedzibie, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania procesów biznesowych firmy. Nasuwa się jednak  pytanie, co zrobić, aby praca zdalna nie generowała nowych podatności zagrożeń bezpieczeństwa informacji i była zgodna z RODO? 

Praca zdalna to forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. I to właśnie środki komunikacji elektronicznej, takie jak systemy umożliwiające telekonferencje czy poczta elektroniczna,  stanowią w głównej mierze zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.

Podczas tego szkolenia  przekażemy wskazówki, których stosowanie podniesie poziom bezpieczeństwa danych przetwarzanych podczas pracy w trybie zdalnym.

Ze szkolenia dowiesz się :