Powrót

OSOZ-TUTOR Wskazówki dotyczące zawiadomienia o naruszeniu danych osoby, której dane dotyczą

W sytuacji zidentyfikowania naruszenia ochrony danych osobowych przez administratora, bardzo ważnym elementem procesu związanego ze zgłaszaniem naruszenia ochrony danych, jest szybkość podjęcia niezbędnych działań, zarówno wobec organu nadzorczego, jak i osób, których dane dotyczą. W związku z tym administrator powinien być świadomy jakie obowiązki nakłada na niego RODO w kwestii związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych, aby móc zareagować w szybki i prawidłowy sposób.

Ze szkolenia dowiesz się: