Znajdź szkolenie

OSOZ-TUTOR e-Skierowanie w systemie informatycznym KS-PPS
OSOZ TUTOR 20200608 Elektroniczne deklaracje pacjenta w systemie KS-PPS
OSOZ-TUTOR 20200325 e-Recepta w systemie informatycznym KS-PPS
OSOZ-TUTOR 20200304 Funkcjonalności mobilnej Wizyty Pielęgniarskiej
OSOZ-TUTOR 20200217 EZWM w systemie informatycznym KS-PPS
e-Recepta w systemie informatycznym Wizyta Położnej
e-Recepta w systemie informatycznym Wizyta Pielęgniarska