Powrót

OSOZ-TUTOR DAWKOMAT w KS-PPS

Dzięki funkcjonalności Dawkomat w KS-PPS można zapisać dawkowanie w sposób bardziej szczegółowy i kompletny nie spędzając przy tym kilku minut na opisie dawkowania dla jednego leku. Wystarczy wpisać 2-3 cyfry podzielone „x” np. 2x1x14. Każda z cyfr to odpowiednio częstość, ilość, okres stosowania. Dodatkowe informacje takie jak: jednostka dawkowania, droga podania leku czy jego stosowanie w odniesieniu do posiłku, uzupełniane są automatycznie na podstawie danych z bazy leków BLOZ. Dawkomat współpracuje Asystentem e-recepty w systemie KS-AOW oraz z aplikacją VisiMed. Dzięki współpracy z VisiMed, informacje dot. dawkowania wprowadzone na e-recepcie znajdą się automatycznie na smartfonie pacjenta korzystającego z aplikacji. Na podstawie tych danych, utworzony zostanie terminarz dawkowania a pacjent będzie otrzymywał powiadomienia przypominające o zażywaniu kolejnych dawek leku.

Ze szkolenia dowiesz się:

• Jak uruchomić Dawkomat w systemie KS-PPS
• Jak działa Dawkomat
• Z jakich elementów składa się Dawkomat i co one oznaczają
• Jak wygląda współpraca Dawkomatu z Asystentem e-recepty w programie aptecznym KS-AOW
• Jak wygląda współpraca Dawkomatu z aplikacją mobilną dla pacjentów VisiMed
• Jakie są zalety korzystania z Dawkomatu.