Powrót

Nawigator e-Zdrowia 2022.10 – Medycyna – Rejestracja internetowa – przegląd statusu pilotażu z Centralną Rejestracją P1, obsługa wizyt domowych, obsługa płatności elektronicznych.

0:12 Pilotaż Centralnej Rejestracji
6:25 Rejestracja on-line OSOZ (formy wizyty, płatności on-line, ankiety)
8:56 Płatności on-line (tryby płatności, uruchomienie płatności on-line)
11:37 Umówione wizyty widoczne w telefonie lekarza
12:35 Jak może wyglądać profil lekarza w serwisie LekarzeBezKolejki.pl
13:29 Podsumowanie

Nagranie zostało zrealizowane w ramach konferencji Nawigator e-Zdrowia 20.10.2022 r. Niniejszy materiał zawiera treści informacyjne i promocyjne dotyczące wyłącznie produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. i przeznaczony jest tylko dla użytkowników systemów informatycznych, których producentem jest KAMSOFT S.A. Jedynym celem materiału jest zapoznanie użytkowników z funkcjonalnością nowych produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. W prezentacji użyto danych testowych zastępujących dane osobowe.