Znajdź szkolenie

Nawigator e-Zdrowia 2022.05 – Warsztaty – Medycyna – Pilotaż e-Rejestracja P1
OSOZ-TUTOR e-Skierowanie w systemie SERUM
OSOZ-TUTOR Aplikacja mobilna Wizyta Położnej – funkcjonalności
OSOZ-TUTOR 20201021 SERUM – oprogramowanie wspomagające pracę pielęgniarek i położnych
OSOZ-TUTOR 20201014 SERUM – oprogramowanie wspomagające pracę pielęgniarek i położnych
OSOZ-TUTOR 20200603 Dokumentacja pielęgniarska w Szpitalu jednego dnia w systemie SERUM
OSOZ-TUTOR 20200525 Szpital jednego dnia w systemie SERUM
OSOZ-TUTOR 20200504 EZWM w systemie SERUM
OSOZ-TUTOR 20200323 TeleWizyta – uruchomienie i zastosowanie
OSOZ-TUTOR 20200316 Platforma OSOZ – “przeciwwirusowy” pakiet narzędzi
OSOZ-TUTOR 20200309 e-Recepta w systemie informatycznym SERUM
OSOZ-TUTOR 20200304 Funkcjonalności mobilnej Wizyty Pielęgniarskiej
e-Recepta w systemie informatycznym Wizyta Położnej
e-Recepta w systemie informatycznym Wizyta Pielęgniarska