Znajdź szkolenie

SERUM – e-Skierowanie do uzdrowiska – 20230713
Nawigator e-Zdrowia 2023.05 – Medycyna – Wiedza o lekach, zamiennikach i ich dostępności. Z czym przyjdzie do lekarza pacjent po Przeglądzie Lekowym w aptece.
Nawigator e-Zdrowia 2022.10 – Medycyna – Studium przypadku. Placówka medyczna bliżej pacjenta, czyli jak aplikacja VisiMed może służyć każdej placówce, aby wspomagać pozytywne doświadczenie pacjenta.
Nawigator e-Zdrowia 2022.10 – Medycyna – warsztaty – 04 VisiMed w placówce medycznej
Nawigator e-Zdrowia 2022.10 – Medycyna – Rejestracja internetowa – przegląd statusu pilotażu z Centralną Rejestracją P1, obsługa wizyt domowych, obsługa płatności elektronicznych.
Nawigator e-Zdrowia 2022.10 – Medycyna – Koordynacja opieki nad pacjentem w POZ kolejnym etapem rozwoju e-Zdrowia
Nawigator e-Zdrowia 2022.05 – Warsztaty – Medycyna – Pilotaż e-Rejestracja P1
OSOZ-TUTOR e-Skierowanie w systemie SERUM
OSOZ-TUTOR Aplikacja mobilna Wizyta Położnej – funkcjonalności
OSOZ-TUTOR 20201021 SERUM – oprogramowanie wspomagające pracę pielęgniarek i położnych
OSOZ-TUTOR 20201014 SERUM – oprogramowanie wspomagające pracę pielęgniarek i położnych
OSOZ-TUTOR 20200603 Dokumentacja pielęgniarska w Szpitalu jednego dnia w systemie SERUM
OSOZ-TUTOR 20200525 Szpital jednego dnia w systemie SERUM
OSOZ-TUTOR 20200504 EZWM w systemie SERUM
OSOZ-TUTOR 20200323 TeleWizyta – uruchomienie i zastosowanie
OSOZ-TUTOR 20200316 Platforma OSOZ – “przeciwwirusowy” pakiet narzędzi
OSOZ-TUTOR 20200309 e-Recepta w systemie informatycznym SERUM
OSOZ-TUTOR 20200304 Funkcjonalności mobilnej Wizyty Pielęgniarskiej
e-Recepta w systemie informatycznym Wizyta Położnej
e-Recepta w systemie informatycznym Wizyta Pielęgniarska