Znajdź szkolenie

OSOZ-TUTOR Rejestr wstrzymań i wycofań na podstawie decyzji nadrzędnych w systemie KS-HFW VE
OSOZ TUTOR Obsługa ograniczeń w zezwoleniach na obrót produktami leczniczymi w systemie KS-HFW VE.
OSOZ-TUTOR Separacja produktów leczniczych w magazynie w systemie KS-HFW VE.