Znajdź szkolenie

OSOZ-TUTOR Wysyłka mailowa dokumentów z KS-FKW
Kalkulacja kosztów w KS-FKW cz. 1 Klucze podziału
Kalkulacja kosztów w KS-FKW cz. 3 – Analiza zestawień kosztowych
Kalkulacja kosztów w KS-FKW cz. 2 Definicja kalkulacji
OSOZ-TUTOR Rozliczenie międzyokresowe kosztów w KS-FKW
OSOZ-TUTOR Księgowanie ostateczne dokumentów w KS-FKW
OSOZ-TUTOR Otwarcie i zamknięcie roku w KS-FKW. Zmiany w planie kont