Powrót

Spotkania z RODO. Spotkanie 1 – zapoznawcze, dotyczące źródeł prawa oraz definicji