Znajdź szkolenie

OSOZ-TUTOR 20200319 Elektroniczna komunikacja pomiędzy systemem KS-SOLAB i platformą OSOZ
OSOZ-TUTOR 20200318 e-Recepta dla pielęgniarki i lekarza w systemie informatycznym Mediporta
OSOZ-TUTOR Realizacja e-Recept w praktyce. Tryb awaryjny
OSOZ-TUTOR 20200316 Platforma OSOZ – “przeciwwirusowy” pakiet narzędzi
OSOZ-TUTOR 20200312 LekarzeBezKolejki.pl
OSOZ-TUTOR 20200311 Funkcjonalności Obchodu Pielęgniarskiego
OSOZ-TUTOR 20200310 Realizacja e-Recept w praktyce – lek recepturowy
OSOZ-TUTOR 20200309 e-Recepta w systemie informatycznym SERUM
OSOZ-TUTOR 20200305 Elektroniczny obieg skierowań i wyników badań laboratoryjnych na platformie OSOZ
OSOZ-TUTOR 20200304 Funkcjonalności mobilnej Wizyty Pielęgniarskiej
OSOZ-TUTOR 20200303 Asystent e-Recepty w praktyce
OSOZ-TUTOR 20200302 EZWM w systemie informatycznym KS-MEDIS
OSOZ-TUTOR 20200227 Jak KS-SOLAB wspiera Diagnostykę Szpitalną? MODEL POCT
OSOZ-TUTOR 20200226 Funkcjonalności Pulpitu Pielęgniarskiego
OSOZ-TUTOR 20200225 e-Recepta. Jak zarezerwować leki w aptece za pomocą aplikacji VisiMed?
OSOZ-TUTOR 20200224 e-Recepta w VisiMed
OSOZ-TUTOR 20200220 KS-SOLAB
OSOZ-TUTOR 20200219 e-Recepta dla pielęgniarki w systemie informatycznym KS-MEDIS
OSOZ-TUTOR 20200218 Realizacja e-Recept w praktyce cz.2 – ważność e-Recepty
OSOZ-TUTOR 20200217 EZWM w systemie informatycznym KS-PPS
Standaryzacja badań laboratoryjnych – nowa baza danych
e-Recepta w systemie informatycznym Wizyta Położnej
E-ZWM w systemie informatycznym KS-APTEKA
E-ZWM w systemie informatycznym KS-SOMED
Spotkania z RODO. Spotkanie 1 – zapoznawcze, dotyczące źródeł prawa oraz definicji

1 8 9 10 11