Znajdź szkolenie

OSOZ-TUTOR 20200316 Platforma OSOZ – “przeciwwirusowy” pakiet narzędzi
OSOZ-TUTOR 20200304 Funkcjonalności mobilnej Wizyty Pielęgniarskiej
e-Recepta w systemie informatycznym Wizyta Położnej
E-ZWM w systemie informatycznym KS-SOMED
e-Recepta w systemie informatycznym Wizyta Pielęgniarska
OSOZ-TUTOR 20200203 Realizacja e-Recepty w systemie KS-SOMED

1 2