Powrót

OSOZ-TUTOR ZMIANY W KS-AOW ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ RECEPT Z UPRAWNIENIEM „WE” – WETERAN

30.12.2020 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept. Rozporządzenie to wprowadziło nowe uprawnienie WE – pacjent posiadający uprawnienia określone w art. 46 ust. 1 pkt 8 ustawy o świadczeniach. Od 1 stycznia 2021 roku weteran poszkodowany w stopniu co najmniej 30% otrzymuje osobne uprawnienie WE.

Ze szkolenia  dowiesz się: