Powrót

OSOZ-TUTOR Platforma KS-OMNIPHARM ONE – Usługa RepoCloud

W aptece zachodzi bardzo dużo procesów. Tworzy się ogromną ilość dokumentów – w tym przede wszystkim elektronicznych, wpływających na rozmiar bazy danych i bezpieczeństwo. Usługa RepoCloud świadczona przez KAMSOFT jest nowym rozwiązaniem mającym na celu zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz zmniejszenie aptecznej bazy danych, w tym ochronę kopii e-Recept i dokumentów realizacji recept przed ewentualnym działaniem programów szyfrujących i wymuszających okup za odszyfrowanie dysku.

Ze szkolenia dowiesz się: