Powrót

OSOZ-TUTOR DAWKOMAT – zapis dawkowania w trakcie wystawiania recepty

Dawkomat ułatwia szybki i czytelny zapis dawkowania leków na e-receptach. Rozwiązanie dostępne jest w systemie KS-APTEKA (KS-AOW) oraz systemie gabinetowym KS- SOMED. Dzięki funkcjonalności Dawkomat można zapisać dawkowanie w sposób bardziej szczegółowy i kompletny nie spędzając przy tym kilku minut na opisie dawkowania dla jednego leku. Wystarczy wpisać 2-3 cyfry podzielone „x” np. 2x1x14. Każda z cyfr to odpowiednio częstość, ilość, okres stosowania. Dodatkowe informacje takie jak:jednostka dawkowania, droga podania leku czy jego stosowanie w odniesieniu do posiłku, uzupełniane są automatycznie na podstawie danych z bazy leków BLOZ. Dawkomat współpracuje z aplikacją VisiMed. Dzięki niej, informacje wprowadzone na e-recepcie znajdą się automatycznie na smartfonie pacjenta korzystającego z aplikacji. Na podstawie tych danych, utworzony zostanie terminarz dawkowania a pacjent będzie otrzymywał powiadomienia przypominające o zażywaniu kolejnych dawek leku.

Ze szkolenia dowiesz się:
• Jak uruchomić Dawkomat w systemie KS-SOMED
• Jak działa Dawkomat
• Z jakich elementów składa się Dawkomat i co one oznaczają
• Jak wygląda współpraca Dawkomatu z Asystentem e-recepty w programie aptecznym KS-AOW
• Jak wygląda współpraca Dawkomatu z aplikacją mobilną dla pacjentów VisiMed
• Jakie są zalety korzystania z Dawkomatu.