Powrót

Nawigator e-Zdrowia 2023.05 – Medycyna – Ile wolnych terminów masz wolnych dziś, a ile na jutro? Ile terminów i do którego lekarza zostało utraconych w ciągu ostatniego tygodnia? Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskasz poprzez serwis Terminarz+

Prowadzenie skutecznych działań wymaga przede wszystkim dobrego zrozumienia procesów zachodzących w danej placówce, co jest tym trudniejsze im placówka jest większa, a szczególnie jest to utrudnione w placówkach działających w wielu rozproszonych lokalizacjach. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom w najbliższym czasie na platformie OSOZ zostanie udostępniona nowa usługa „Terminarz+”, która będzie wspomagała w efektywnym wykorzystaniu dostępnego potencjału placówki poprzez dostarczanie przekrojowej wiedzy na temat wykorzystania terminarzy w szczególności struktury umawianych wizyt, obłożenia lekarzy, ilości oraz wartości utraconych terminów itd.

Nagranie zostało zrealizowane w ramach konferencji Nawigator e-Zdrowia 25.05.2023 r. Niniejszy materiał zawiera treści informacyjne i promocyjne dotyczące wyłącznie produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. i przeznaczony jest tylko dla użytkowników systemów informatycznych, których producentem jest KAMSOFT S.A. Jedynym celem materiału jest zapoznanie użytkowników z funkcjonalnością nowych produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. W prezentacji użyto danych testowych zastępujących dane osobowe.