Powrót

Nawigator e-Zdrowia 2022.10 – warsztaty – Farmacja – Zarządzaj efektywnie aptekami z KS-OmniPharm.

KS-OmniPharm to kompleksowe rozwiązanie wspomagające zarządzających siecią aptek w realizacji procesów biznesowych. Skuteczne zarządzanie, obniżanie kosztów działalności operacyjnej, zwiększanie zysków, skracanie czasu kluczowych aktywności wykonywanych w sieci może być realizowane z wykorzystaniem funkcjonalności KS-OmniPharm: Kluczowe wskaźniki stanu przedsiębiorstwa, Centralna Kartoteka Towarów, Kategoryzacja Towarów, Analityka, Strategie Cenowe, Sugestie Sprzedaży, Sprzedaż Wiązana, Strategie Marżowe, Strategie Zamawiania, Prospekty zamówień, Zamówienia, Przesunięcia magazynowe, Reklamacje, Płatności.
Z tego materiału dowiesz się jak w praktyce KS-OmniPharm wspomaga zarzadzanie siecią aptek.

Nagranie zostało zrealizowane w ramach konferencji Nawigator e-Zdrowia 21.10.2022 r. Niniejszy materiał zawiera treści informacyjne i promocyjne dotyczące wyłącznie produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. i przeznaczony jest tylko dla użytkowników systemów informatycznych, których producentem jest KAMSOFT S.A. Jedynym celem materiału jest zapoznanie użytkowników z funkcjonalnością nowych produktów oferowanych przez KAMSOFT S.A. W prezentacji użyto danych testowych zastępujących dane osobowe.