Znajdź szkolenie

OSOZ-TUTOR 20200325 e-Recepta w systemie informatycznym KS-PPS
OSOZ-TUTOR 20200318 e-Recepta dla pielęgniarki i lekarza w systemie informatycznym Mediporta
OSOZ-TUTOR 20200316 Platforma OSOZ – “przeciwwirusowy” pakiet narzędzi
OSOZ-TUTOR 20200311 Funkcjonalności Obchodu Pielęgniarskiego
OSOZ-TUTOR 20200304 Funkcjonalności mobilnej Wizyty Pielęgniarskiej
OSOZ-TUTOR 20200226 Funkcjonalności Pulpitu Pielęgniarskiego
OSOZ-TUTOR 20200219 e-Recepta dla pielęgniarki w systemie informatycznym KS-MEDIS
e-Recepta w systemie informatycznym Wizyta Położnej
e-Recepta w systemie informatycznym Wizyta Pielęgniarska

1 2