Znajdź szkolenie

OSOZ-TUTOR 20200318 e-Recepta dla pielęgniarki i lekarza w systemie informatycznym Mediporta
OSOZ-TUTOR 20200316 Platforma OSOZ – “przeciwwirusowy” pakiet narzędzi
OSOZ-TUTOR 20200312 LekarzeBezKolejki.pl
OSOZ-TUTOR 20200311 Funkcjonalności Obchodu Pielęgniarskiego
OSOZ-TUTOR 20200309 e-Recepta w systemie informatycznym SERUM
OSOZ-TUTOR 20200302 EZWM w systemie informatycznym KS-MEDIS
OSOZ-TUTOR 20200224 e-Recepta w VisiMed
OSOZ-TUTOR 20200217 EZWM w systemie informatycznym KS-PPS
E-ZWM w systemie informatycznym KS-SOMED
OSOZ-TUTOR 20200203 Realizacja e-Recepty w systemie KS-SOMED

1 2 3 4