Powrót

20210622 Debata – 20 pytań o EDM czyli udostępnianie i wymiana Elektronicznej Dokumentacji Medycznej